Bloggnorge.com // HoLina
Start blogg

HoLina

Holisme og hverdagsfilosofi

Arkiv for: januar, 2015

Ytringsfrihet! Ytringsfrekkhet?

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser lørdag 10. januar , 2015 kl. 15:02

Må ytringsfrihet være i opposisjon til alminnelig folkeskikk?

 

Retten til å gi uttrykk for det vi mener, friheten og muligheten til å formidle idéer – dette oppleves av de fleste av oss som grunnleggende og viktige prinsipper.

Imidlertid er det sjelden vi kan nyte godt av en rettighet uten samtidig å ta ansvar.

 

Ytringsfriheten er intet unntak.  Denne friheten gir oss et ansvar som etter min mening innebærer at vi viser et visst hensyn til andres følelser og oppfatninger.  En ydmykhet overfor andres kultur og historie.

 

I Norges Grunnlov § 100 kan man lese følgende;

Ytringsfrihed bør finde Sted.

Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.

Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

 

Noen av Grunnlovens paragrafer har til hensikt å moderere ytringsfriheten. Blasfemiloven er en av dem. Den ble opphevet i 2009, men formelt sett er den ikke fjernet fra Straffeloven. På sett og vis fungerer Straffelovens § 185, Hatefulle ytringer, som en modernisering og utvidelse av den gamle blasfemiloven;

 

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.

 

Til tider preges media av en kamp etter å bli best til å bryte Straffelovens § 185.

 

Det varierer noe hva og hvem som er “lov” å hetse, men så lenge man holder seg til de uskrevne jungellovene, får man heltestatus hvis man “våger” å harsellere mest mulig grenseløst.

 

Mange skriker slagord om ytringsfrihet. De påberoper seg retten til å si og mene hva de vil. Jeg tror at ikke rent få av dem faktisk bare følger saueflokken.

 

Betyr ytringsfriheten at offentlig mobbing er tillatt? Jeg tror ikke det. I 2002 signerte daværende statsminister, Kjell Magne Bondevik, Manifest mot mobbing – et forpliktende samarbeid for et godt lærings- og oppvekstmiljø. Dette er en rekke manifester og tiltaksplaner som er ment å forhindre at våre håpefulle skal utsettes for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering og utestenging.

 

illustrasjon fra roysta13.wordpress.com

illustrasjon fra
roysta13.wordpress.com

 

Kong Harald siterte “Barnas grunnlov” i sin nyttårstale;

«Vi skal si snille ord. Store barn skal hjelpe små barn. Alle mennesker må ta vare på jorda vår.»

 

Skal ikke de samme reglene gjelde for voksne?

Annonser

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.