Bloggnorge.com // HoLina
Start blogg

HoLina

Holisme og hverdagsfilosofi

Kropp og sjel. Forståelsen av sammensatte lidelser.

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Skrevet tirsdag 14. oktober , 2014 kl. 22:31

René Descartes var en fransk filosof som levde på 1600-tallet. Han er bl.a. kjent for rotfestingen av den såkalte dualismen i mennesket, begrepet som skapte et strengt skille mellom kropp og sjel. Han beskrev res extensa, den utstrakte substans (kroppen) og res cogitans, intellektet (sjelen). Selv om Descartes ofte beskrives som ”dualismens far”, hadde todelingen solide røtter bakover i filosofiens historie. Platon, som levde ca. 2000 år tidligere, beskrev ”den usynlige” og “den synlige” del av virkeligheten. Hans menneskesyn ble avledet av hans virkelighetsoppfatning der han delte mennesket opp i to deler; sjel (psyche) og kropp (soma).

 

illustrasjon fra theopedie.com

illustrasjon fra theopedie.com

 

Det skarpe skillet har overlevd bemerkelsesverdig lenge i filosofien.

Jeg vil tro dette delvis kan forklares av religiøse betraktninger. Jeg skal ikke begi meg ut på åndelige diskusjoner her og nå, men forståelsen av en vesensforskjell mellom kropp og sjel virker å være grunnleggende for mange trosretninger.

Dette mener jeg legger et betydelig hinder i veien for forståelsen av mennesket. Selv om Platon hevdet at mennesket var ”todelt”, skal han ha sagt at «Den største feilen legene gjør, er at de prøver å helbrede kroppen uten å forsøke å helbrede sinnet. Men sjel og kropp er ett og bør ikke behandles hver for seg».

Det kan se ut som om vi har vært på ville veier i århundrer.

 

Skolemedisinen virker å ha vært preget av en holdning der somatikken er ”ordentlig sykdom” som kan påvises med billeddiagnostikk eller blodprøver. Hvis man ikke finner patologi, er det ”bare” psykisk (les: påfunn, unnskyldninger, syting, latskap). Jeg tror pasienter er raske til å avsløre om en lege har en slik holdning, og som en konsekvens tror jeg vedkommende vil føle seg mistrodd og latterliggjort. Det virker langt fra helbredende. Kommunikasjonen vil åpenbart lide når pasienten tvinges til å innta en defensiv rolle.

 

Forskningen bringer oss stadig videre i vår forståelse av oss selv og verden rundt oss. De fleste vil dele oppfatningen om at vi likevel kun har kommet til bunns i en liten brøkdel av det totale bildet. Til tross for dette, er ikke ydmykheten alltid så tydelig i møtet med sammensatte problemstillinger. Jeg tror mange leger føler det vanskelig å erkjenne overfor en pasient at de mangler svar. Dette ubehaget overføres nok rett som det er på pasienten selv. Det mener jeg IKKE er god legegjerning.

 

illustrasjon fra studentlove.wordpress.com

illustrasjon fra studentlove.wordpress.com

 

Jeg vil anta at behandlerens manglende svar er noe av årsaken til at medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) kan oppleves stigmatiserende for pasienten.

 

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encephalopati (CFS/ME) og fibromyalgi er eksempler på MUPS. Det har vært forsket mye på tilstandene de siste årene uten at man har klart å finne noen enkel årsaksmodell. Det er sannsynlig at årsakene er sammensatte, og at symptombildene vanskelig kan forstås uten at psykiske og somatiske faktorer sees under ett. Det er også trolig at virkningen av symptomene i seg selv bidrar som årsaker til viderutviklingen av symptomene, slik at disse blir selvforsterkende.

 

Hvis kommunikasjonen mellom pasient og lege blir en drakamp der pasienten må bruke krefter for å bli trodd, er grobunnen dårlig for forståelse av symptomutviklingen. Enkelte ganger kan det virke som om gamle myter henger igjen; ”jeg har så vondt, dette KAN ikke være psykisk!”.

Hva ligger i dette utsagnet?

At smerter ENTEN skyldes fysiske ELLER psykiske faktorer?

At smerter der psykiske faktorer antas å spille en rolle er mindre intense?

Etter min oppfatning vitner slike uttalelser om at pasienten både har erfaring med å bli møtt med mistro, samtidig som om kommunikasjonen med behandleren ikke har gitt grunnleggende forståelse av kompleksiteten av fysiske og mentale prosesser i kroppen.

 

Åpenheten omkring psykisk lidelse har heldigvis økt betydelig de siste tiårene. Jeg tror mye gjenstår når det gjelder ovennevnte, sammensatte lidelser.

Annonser

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.