Bloggnorge.com // HoLina
Start blogg

HoLina

Holisme og hverdagsfilosofi

Hva er lykke?

Kategori: Ukategorisert | 2 kommentarer » - Skrevet torsdag 14. august , 2014 kl. 19:42

Spørsmålet er muligens like gammelt som mennesket.  Begrepet har fått stor plass hos mange av de store filosofene gjennom tidene.  Uavhengig av tidsepoke virker de ganske enige om at lykke ikke er noe som ramler uforvarende ned i fanget på en, men tvert i mot er noe man selv har ansvar for å finne frem til.

lykke snoopy

Lykkelig er den som ikke sørger over hva han mangler, men gleder seg over hva han har (Demokrit, gresk filosof som levde ca. i år 460-370 f. Kr.).

 

Et lykkelig menneske er en som skaper seg selv lykke

(Marcus Aurelius, romersk keiser som levde i år 121-180 e. Kr.).

 

Helt i tråd med moderne lykkeforskning virker det også å ha regjert klare standpunkter om at fete lommebøker ikke er veien til lykke, men at gode relasjoner og opplevelsen av å gjøre nytte for seg er helt sentralt;

 

Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie utfoldelsen av evner, samt vennskap med gode mennesker.”

(Aristoteles, gresk filosof og forsker som levde i 384-322 f. Kr.).

 

De senere årene har lykkebegrepet fått plass også i samfunnsplanlegging.  Mange politikere snakker ikke lenger bare om brutto nasjonalprodukt (BNP), men også om brutto nasjonal livskvalitet.  Begrepet GNH (Gross National Happiness) ble brukt første gang offisielt i Bhutan i 1972. 

Gross National Happiness www.nytimes.com

Gjennom mange år har den såkalte ”setpoint”-teorien hatt høy anseelse blant lykkeforskere.  Den baserer seg på tvillingstudier, og konkluderer med at mennesker i stor grad er født med et slags basis ”lykkenivå”.  Dette kan selvfølgelig influeres av ytre omstendigheter, men ut ifra denne teorien mener man graden av lykke over tid vil stabiliseres på det nivået man er predisponert for.

 

Det hadde vært liten mening i å måle brutto nasjonal livskvalitet hvis denne påstanden holdt mål.

 

Det er vel liten tvil om at mange personlighetstrekk forholder seg relativt uendret gjennom livet, deriblant grad av evne til optimisme.  Likevel viser nyere forskning at grad av lykke kan gjennomgå store og varige forandringer.

 

Selv om sannheten trolig ligger et sted mellom disse ytterpunktene, er det nettopp muligheter for egen innflytelse på opplevd lykke jeg mener er interessant ut ifra et ”hverdagsperspektiv”.  Erkjennelsen om at man kan være sin ”egen lykkes smed” er grunnlaget for det som kalles ”positiv psykologi”.  Dette er en forholdsvis ny retning innen psykologien, og den ble navngitt av den amerikanske psykologen Martin Seligman (f. 1942).  Han har arbeidet med å kartlegge positive opplevelser og karakteregenskaper, og har forsket på hvilke faktorer som kan fremme trivsel og et meningsfullt liv.

 

Det virker å være underlagt en naturlov at ulike trender innen kultur og forskning må svinge som den berømte pendelen.  Ikke overraskende har derfor positiv psykologi i enkelte kretser nærmest fått et religiøst preg ved at man har hevdet at alle kan ”tenke seg friske” uavhengig av diagnose.

 

Det er åpenbart at dette provoserer, og neppe helbreder.

 

Barbara Ehrenreich gikk til ”motangrep” mot positivismen etter at hun selv hadde hatt brystkreft og sett seg lei på alle velmenende ”med en positiv holdning blir du sikkert frisk!”.

Hennes motvekt kom i første omgang i bokform i 2010; ”Smile or Die: How Positive Thinking Fooled America and the World” (oversatt til norsk; ”Livets lyse sider”).

 

smile or die

 

Atter en gang må vi vel innse at den gyldne middelvei ligger nærmest «sannheten».

 

Ved å nyttiggjøre oss elementer fra ytterpunktene, tror jeg vi kan oppnå bedret helse og livskvalitet uten at vi mister fotfestet og blir fanatiske.

Hvilke konkrete tanker jeg har omkring dette, tenker jeg å skrive mer om neste gang.

Annonser

Kommentarer

  1. Linda Marie sier:

    Hei, Lina! Jeg er så enig i det du sier så godt her! Vil gjerne se at du skriver mer!☺ Jeg tror at dess mer kunnskap man har av sin egen funksjonalitet, dess større mulighet har man til å endre på sine problemer. Og jeg tror også veldig på å legge vekt på et holistisk syn, og synes det er litt leit at det nedprioriteres slik. En somatisk sykdom og en psykisk diagnose kan ha meget med hverandre å gjøre! Spesialisering er vel og bra innenfor enkelte felt, men vi trenger leger som kan se at det aller meste henger sammen med noe. Så det å gi medisin for å løse et somatisk symptom trenger ikke nødvendigvis å ha fjernet den underliggende årsaken. Et menneske er ikke stykkevis og delt, og man burde heller ikke behandle noen slik. Det er så synd at effektiviteten har overtatt samfunnet vårt! Vi innehar en slik kompleksitet, alle sammen, og jeg synes iallefall at de som skal ‘helbrede’ oss burde hatt mulighetet til den tiden det tar å SE pasientene sine! Det er så mang en gang jeg har gått ut fra legekontoret og følt meg uferdig, usett.. Og jeg kan ikke tenke meg at jeg er alene om å ha kjent på den følelsen… ☺Du, Lina, jeg er så glad for deg. For at du ser mer enn bare det plasteret jeg trenger på såret mitt, men også hvorfor det trengtes

  2. TED sier:

    Til Holina

    “The very purpose of our life is to seek happiness.”

    Legger ved et sitat fra en nålevende. Dalai Lama, som har skrevet flere kloke bøker om lykke og jakten på den.

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.